Psychologia biznesu to dziedzina nauki zajmująca się aplikacją teorii psychologii w warunkach biznesowych. Jest dyscypliną stosowaną zarówno w strukturach wewnętrznych biznesu – obejmującą pracowników, kadrę zarządzającą czy akcjonariuszy firmy, jak również dotyczącą relacji z producentami i klientami.

psychologia biznesu

Czym zajmuje się Psychologia Biznesu

Psychologia biznesu bada zachowania, emocje i postawy ludzi w środowisku biznesowym. Wnioski i hipotezy formułowane w trakcie badań są wykorzystywane w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności firm na rynku. W ten sposób dąży się do usprawnienia funkcjonowania firm przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej oraz wykorzystanie potencjału marki poprzez reklamę.

Do czego służy Psychologia Biznesu

Najważniejsze obszary zainteresowania psychologii biznesu to mechanizmy przywódcze, procesy zachodzące w grupach oraz kultura organizacji i sposoby motywowania pracowników. Istotne jest także zwiększenie poziomu ich satysfakcji, metody usprawniania komunikacji w firmach, jak również skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługą klienta. Założenia psychologii biznesu są wykorzystywane w celu zmaksymalizowania potencjału danej gałęzi biznesu i pracowników, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy.

psychologia biznesu

Odrobina historii psychologii biznesu

Psychologia pracy i organizacji, z której później wyłoniła się psychologia biznesu, jako dziedzina psychologii stosowanej powstała podczas I Wojny Światowej, na potrzeby efektywnej selekcji żołnierzy przydzielanych do posterunków. Psychologia pracy i organizacji, a wraz z nią psychologia biznesu, zdobyła większy rozgłos i popularność po II Wojnie światowej, wraz z pracami takich badaczy jak Kurt Lewin i Muzafer Sherif. Pionierem w dziedzinie psychologii biznesu był jednak Herbert Simon, który w 1978 r. zdobył Nagrodę Nobla. Zajmował się teorią zarządzania, podejmowaniem decyzji oraz psychologią organizacji. W roku 2002 kolejnego Nobla za prace związane z psychologią biznesu otrzymał zajmujący się teorią ryzyka, podejmowaniem decyzji oraz heurystyk poznawczych Daniel Kahneman. Uważa się go za jednego z twórców ekonomii behawioralnej.

Psychologia biznesu w praktyce

Psychologowie biznesu pracują zazwyczaj jako zewnętrzni konsultanci zatrudniani w celu poprawy wydajności firmy. Współpracują często z działami zarządzającymi zasobami ludzkimi tworząc szkolenia i systemy doboru pracowników. Bywa, że współtworzą strategię marketingową. Założenia psychologii biznesu są wykorzystywane do badań nad globalnymi zachowaniami zarówno społeczeństwa, takimi jak zachowania finansowe czy podejmowanie ryzyka, samych procesów ekonomicznych, a także w centrach badań rynkowych, firmach doradczych, bankach, organizacjach, czy nawet w kancelariach adwokackich podczas opracowywania różnego rodzaju ekspertyz. Jako kierunek studiów psychologia biznesu jest kierunkiem oferowanym na wielu uczelniach w USA i Wielkiej Brytanii. W Polsce można ją studiować na kilku uczelniach, m.in. SWPS, na Wyższej Szkole Bankowej czy na Akademii Leona Koźmińskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *