Psychologia biznesu to dziedzina nauki zajmująca się aplikacją teorii psychologii w warunkach biznesowych. Jest dyscypliną stosowaną zarówno w strukturach wewnętrznych biznesu – obejmującą pracowników, kadrę zarządzającą czy akcjonariuszy firmy, jak również dotyczącą relacji z producentami i klientami.

psychologia biznesu

Czym zajmuje się Psychologia Biznesu

Psychologia biznesu bada zachowania, emocje i postawy ludzi w środowisku biznesowym. Wnioski i hipotezy formułowane w trakcie badań są wykorzystywane w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności firm na rynku. W ten sposób dąży się do usprawnienia funkcjonowania firm przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej oraz wykorzystanie potencjału marki poprzez reklamę.

Do czego służy Psychologia Biznesu

Najważniejsze obszary zainteresowania psychologii biznesu to mechanizmy przywódcze, procesy zachodzące w grupach oraz kultura organizacji i sposoby motywowania pracowników. Istotne jest także zwiększenie poziomu ich satysfakcji, metody usprawniania komunikacji w firmach, jak również skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługą klienta. Założenia psychologii biznesu są wykorzystywane w celu zmaksymalizowania potencjału danej gałęzi biznesu i pracowników, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy.

psychologia biznesu

Odrobina historii psychologii biznesu

Psychologia pracy i organizacji, z której później wyłoniła się psychologia biznesu, jako dziedzina psychologii stosowanej powstała podczas I Wojny Światowej, na potrzeby efektywnej selekcji żołnierzy przydzielanych do posterunków. Psychologia pracy i organizacji, a wraz z nią psychologia biznesu, zdobyła większy rozgłos i popularność po II Wojnie światowej, wraz z pracami takich badaczy jak Kurt Lewin i Muzafer Sherif. Pionierem w dziedzinie psychologii biznesu był jednak Herbert Simon, który w 1978 r. zdobył Nagrodę Nobla. Zajmował się teorią zarządzania, podejmowaniem decyzji oraz psychologią organizacji. W roku 2002 kolejnego Nobla za prace związane z psychologią biznesu otrzymał zajmujący się teorią ryzyka, podejmowaniem decyzji oraz heurystyk poznawczych Daniel Kahneman. Uważa się go za jednego z twórców ekonomii behawioralnej.

Psychologia biznesu w praktyce

Psychologowie biznesu pracują zazwyczaj jako zewnętrzni konsultanci zatrudniani w celu poprawy wydajności firmy. Współpracują często z działami zarządzającymi zasobami ludzkimi tworząc szkolenia i systemy doboru pracowników. Bywa, że współtworzą strategię marketingową. Założenia psychologii biznesu są wykorzystywane do badań nad globalnymi zachowaniami zarówno społeczeństwa, takimi jak zachowania finansowe czy podejmowanie ryzyka, samych procesów ekonomicznych, a także w centrach badań rynkowych, firmach doradczych, bankach, organizacjach, czy nawet w kancelariach adwokackich podczas opracowywania różnego rodzaju ekspertyz. Jako kierunek studiów psychologia biznesu jest kierunkiem oferowanym na wielu uczelniach w USA i Wielkiej Brytanii. W Polsce można ją studiować na kilku uczelniach, m.in. SWPS, na Wyższej Szkole Bankowej czy na Akademii Leona Koźmińskiego.