Superpolisa to jedna z wielu porównywarek ubezpieczeń, jakie działają na polskim rynku. Zajmujemy się sprzedażą produktów przeszło 30 największych, działających w Polsce ubezpieczycieli. Oferta polis dostępna jest zarówno poprzez internetową porównywarkę oraz telefonicznie w Call Center, jak również u agentów ubezpieczeniowych.

superpolisa

Technologia

Pracę nad systemem Superpolisa, stworzonym przez Grupę MAK, poprzedziły wieloletnie przygotowania i testy różnych rozwiązań informatycznych. Jednym z ważniejszych elementów jest bliska współpraca ze wszystkimi głównymi graczami na rynku ubezpieczeniowym, bez których projekt nie miałby szans powodzenia. Tak powstała platforma Superpolisa, której rdzeniem jest rozbudowany system informatyczny, który jest zintegrowany z systemami informatycznymi towarzystw ubezpieczeniowych, systemami bazodanowymi oraz systemem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  Te nowoczesne rozwiązania informatyczne, pozwalające w bezpieczny i szybki sposób przeprowadzić kalkulację i zakup wielu produktów ubezpieczeniowych, które znajdują się w ofercie towarzystw – wyróżniają system Superpolisa pośród innych porównywarek.

Oferowane ubezpieczenia

Aktualnie porównywarka ubezpieczeń Superpolisa pozwala porównać i zakupić ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC, jak również inne ubezpieczenia komunikacyjne. Nie zabrakło tu także Assistance, ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków – NNW, czy ubezpieczenia szyb lub opon.

Ponadto dzięki Superpolisie można porównać oferty ubezpieczenia majątkowego, w tym mieszkań i domów, do których można dołączyć assistance domowy – polegające na wsparciu specjalistów (hydraulików, stolarzy czy ślusarzy) w przypadku powstałych w mieszkaniu awarii. Pomoc może również obejmować np. zakwaterowanie w hotelu, gdy miejsce zamieszkania zostanie zniszczone, organizację opieki nad dziećmi w czasie pobytu ubezpieczonego w szpitalu, interwencję i opiekę medyczną itp. Kolejnym elementem o jaki można wzbogacić zakres ubezpieczenia majątkowego jest ochrona OC w życiu prywatnym. Jest to ochrona finansowa związana z odpowiedzialnością ubezpieczonej osoby za wszelkie szkody, które wyrządzi osobom trzecim.

Ubezpieczenie dla turystów z Superpolisą

Wreszcie korzystając z systemu Superpolisa klient może wybrać optymalną ofertę Ubezpieczenia turystycznego gwarantującego kompleksową ochronę dla osób udających się za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Podstawowym celem polisy turystycznej jest zapewnienie pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju. Dodatkowo polisa turystyczna może zawierać ochronę OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW, ochronę bagażu i sprzętu sportowego, Assistance, jak również pokrycie kosztów prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych.

Dzięki Superpolisie zarówno klienci indywidualni jak i agenci ubezpieczeniowi otrzymują możliwość porównania oraz świadomego wyboru najlepszego dostępnego produktu ubezpieczeniowego. Dzięki porównywarce ubezpieczeń systemu Superpolisa proces tworzenia oferty oraz wystawiania polisy został wielokrotnie skrócony.