Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – co to jest

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to scentralizowana, informatyczna baza danych. Została utworzona w ramach Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zawiera dane o podmiotach, które nie regulują swoich zobowiązań. Znając dane identyfikacyjne potencjalnego kontrahenta można w wydziale gospodarczym KRS dowolnego sądu rejonowego uzyskać informacje czy i pod jakimi …