Rosja gospodarka – najważniejsze informacje

Dominacja sektora państwowego, korupcja, monopole oraz niska jakość zarządzania to największe przeszkody wzrostu inwestycji i wydajności pracy w Rosji wskazane w obszernym raporcie o rosyjskiej gospodarce opracowanej przez agencję Moody’s Investors Service, obok Fitch Ratings i Standard & Poor’s jedną z trzech największych agencji ratingowych na świecie. Za dużo państwa Analitycy agencji ocenili udział własności …