Skok Piast – przejęty przez Millennium

Kasa SKOK Piast powstała na początku lat 90. Po kilku latach kasy z okolic Tychów, Gliwic i Elbląga podjęły decyzję o połączeniu sił i środków, tworząc rozległą sieć z ponad 40 oddziałami (głównie na Górnym i Dolnym Śląsku) oraz blisko 100 tys. klientów. Jednak wzrost wskaźników przeterminowań portfela pożyczek doprowadził do wystąpienia problemów z płynnością …