HEG Gaz poszukuje inwestora

HEG Gaz, czyli Hermes Energy Group to firma z polskim kapitałem, działająca na zliberalizowanym rynku gazu w Polsce, jak również na rynkach energii w Europie. HEG Gaz jest największym z niezależnych sprzedawców prądu i gazu. Firma oferuje produkty i usługi związane ze sprzedażą i dostawami gazu ziemnego, obrotem hurtowym, dyspozycją i bilansowaniem oraz doradztwem. HEG …