HEG Gaz, czyli Hermes Energy Group to firma z polskim kapitałem, działająca na zliberalizowanym rynku gazu w Polsce, jak również na rynkach energii w Europie. HEG Gaz jest największym z niezależnych sprzedawców prądu i gazu. Firma oferuje produkty i usługi związane ze sprzedażą i dostawami gazu ziemnego, obrotem hurtowym, dyspozycją i bilansowaniem oraz doradztwem.

HEG szuka inwestora, czy…

W lutym Hermes Energy Group rozesłał do konkurentów tzw. teasery i zastanawia się nad biznesową przyszłością. Według Pulsu Biznesu, jest w nich mowa o możliwości przejęcia spółki. Intencją właścicieli może też być przegląd opcji strategicznych, do których pozyskanie inwestora lub kupca może się zaliczać. Oficjalnie rzecznik prasowy HEG Gaz, Maciej Bułtowicz, powiedział: „W kwestii zmiany struktury właścicielskiej wolimy wstrzymać się od komentarzy”. Doradcą w procesie jest firma Rothschild Polska, która w przeszłości przeprowadziła podobną transakcję. Firma ta w 2016 r. asystowała przy sprzedaży Duonu, też sprzedającego prąd i gaz, fińskiej firmie Fortum.

Kondycja i plany Hermes Energy Group

Przedstawione przez Hermes Energy Group plany przewidują zdobywania 50 tys. klientów rocznie i zakładają zwiększenie udziału klientów z grupy MSP. Obecnie firma ma łącznie ok. 80 tys. klientów energii i gazu. Według prezesa firmy, Piotra Kasprzaka, cytowanego przez Inwestycje.pl, rok 2019 będzie dobrym rokiem na sprzedaż energii elektrycznej do klientów biznesowych, więc to w tym segmencie HEG Gaz planuje zwiększoną aktywność. Biorąc pod uwagę rosnące ceny i politykę państwa, firma zdecydowała o korekcie strategii i zwrócenie większej uwagi na małych i średnich przedsiębiorców.

Obecnie spółka ma tyle samo klientów biznesowych co detalicznych, przy czym sprzedaż do tych pierwszych jest źródłem ok. 95% przychodów ogółem. Sprzedaż energii elektrycznej oscyluje ok. 1% sprzedaży. Większość wciąż stanowi sprzedaż gazu ziemnego. HEG Gaz współpracuje też z jednostkami samorządowymi, jednak w obecnej, niepewnej formalno-prawnie sytuacji na rynku energetycznym można dostrzec ostrożność wśród odbiorców tego segmentu. HEG Gaz nie obawia się wpływu zawirowań na rynku energii elektrycznej na swoją kondycję, ponieważ stanowi marginalny produkt firmy. Przyjęta pod koniec roku 2018 ustawa ograniczająca wzrost cen energii nie wpłynęła na działalność HEG Gaz, przede wszystkim ze względu na niski udział energii elektrycznej w strukturze sprzedażowej. Ponadto Hermes Energy Group ma zapewnioną energię elektryczną potrzebną do realizacji dostaw. Jeśli natomiast zgłasza się do nas nowy klient, to oferujemy mu energię po stawkach rynkowych. W rozmowie z Inwestycje.pl prezes wskazał, że sama „ustawa jest w wielu punktach niejasna, co powoduje niepewność na rynku i wśród klientów”. Dodał też, że „jeżeli chodzi o rynek gazu, to 2019 będzie kolejnym rokiem podwyżek cen dla odbiorców detalicznych”.

Rynek energetyczny

Sytuacja na rynku energetycznym doskonale ilustruje fakt, że regulacja nie jest rozwiązaniem na rynku surowców. Liberalizacja i zdrowa konkurencja to jedyne i skuteczne narzędzia dające stabilność rynku i minimalizację cen. Nie można trwale chować wzrostów kosztu energii za parawanem dopłat z budżetu Państwa, bowiem Państwo to nie ma własnych pieniędzy, więc tak czy siak, za droższy surowiec zapłacimy wszyscy. A póki co, nie wiadomo, czy poszukiwania inwestora przez HEG Gaz, to tylko opinie czy też na serio rozważa znalezienie kupca.