Narodowy Fundusz Gwarancyjny – opinie

Kiedy prywatna firma nakleja sobie na czole naklejkę Narodowy może się wydawać, że w jakiś sposób reprezentuje ona jakoś państwo polskie. A tu zaskoczenie, na końcu nazwy… Spółka Akcyjna. Czyli Narodowy Fundusz Gwarancyjny nie jest czymś, za czym stoi państwo polskie, tylko jacyś akcjonariusze. Nalepkę “Narodowy” firma przywłaszczyła sobie, żeby wyglądać poważniej. Czy takie działanie …