Orlen Serwis to największa spółka w grupie kapitałowej Orlen, zatrudniająca około 1800 osób w Płocku, Włocławku i Trzebini, a także w Czechach i na Litwie. To właśnie pracownicy Orlen Serwis odpowiadają za konserwację i serwis instalacji przemysłowych, obsługę urządzeń i instalacji oraz realizację remontów i innych usług w Rafinerii i Petrochemii w Płocku oraz w Anwilu i Orlenie we Włocławku. Jednak według nich zarobki w Orlen Serwis nie są odpowiednie do specyfiki pracy.

orlen serwis

 

Doświadczenie

Pracownicy ci to doświadczeni inżynierowie automatycy, elektrycy, mechanicy, elektromonterzy, inżynierowie wsparcia produkcji, operatorzy dźwigów i maszyn wirujących, a także informatycy. W 2018 roku PKN ORLEN osiągnął przychody na poziomie 110 mld zł, notując 15% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, przy rekordowym poziomie przerobu ropy oraz sprzedaży. Zysk netto wyniósł 5,5 mld zł. Dobrej passy nie odczuli jednak pracownicy spółki zależnej.

Bunt w Orlen Serwis

Jak mówią pracownicy firmy, praca w Orlen Serwis nie jest wynagradzana adekwatnie do odpowiedzialności i ryzyka. Ich zarobki od lat stoją w miejscu – i nie są znacząco wyższe od minimalnego wynagrodzenia. A przecież odgrywają w spółkach kluczową rolę. Bez nich produkcja w Orlenie i Anwilu nie jest możliwa. Pracują w stresie, w warunkach dużego ryzyka i odpowiedzialności, muszą podejmować ważne decyzje, na każdym kroku mając do czynienia z niebezpieczeństwem. Przewodniczący międzyzakładowego związku zawodowego MZZGK PKN Orlen wskazał, że nastroje wśród pracowników dalekie są nawet od umiarkowanego optymizmu, a zaufanie do zarządu spółki jest minimalne.

orlen serwis

 

Negocjacje w Orlen Serwis

Od stycznia władze Orlen i związki zawodowe działające w Orlen Serwis prowadzą negocjacje dotyczące wzrostu płac i spisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jak zawsze bywa w takich negocjacjach, rozmowy nie są łatwe, bowiem propozycje pracodawcy są znacznie poniżej oczekiwań pracowników spółki. Mimo zapowiedzi prezesa Orlenu, Daniela Obajtka, który kiedyś obiecywał stopniowe niwelowanie różnic między spółkami grupy kapitałowej a Orlenem, pracownicy koncernu w Płocku zarabiają średnio powyżej 10 tysięcy, a w spółkach zależnych mniej niż 5000 zł.

Fiasko rokowań

Pod koniec marca odbyła się kolejna tura rokowań. Jednak „ze względu na pozostające bez zmian stanowisko pracodawcy, związek podjął decyzję o spisaniu protokołu rozbieżności, by przejść do kolejnej tury rokowań z udziałem mediatora” – podkreślił przewodniczący MZZGK PKN Orlen Bogusław Pietrzak, informując o wynikach rokowań z 27 marca. Jednocześnie prezes zarządu Orlen Serwis, Albert Kołodziejski, poinformował, iż „udało się wypracować satysfakcjonujące warunki uwzględniające zarówno potrzeby załogi, jak i możliwości finansowe spółki, które finalnie zatwierdziło aż 8 organizacji związkowych. Tylko jeden ze związków od początku prezentował nierealne żądania, które mogłyby poważnie zagrozić stabilności naszej firmy”. Postulaty MZZGK PKN Orlen wynosiły łącznie ok. 40 mln zł i zdecydowanie przekraczają możliwości finansowe Orlen Serwis, którego zysk za 2018 rok wyniósł ok. 10 mln zł. Są za to możliwe do spełnienia przez grupę kapitałową Orlen. Jednak firma matka dzięki sprytnemu wydzieleniu spółki córki można próbować ogrywać pracowników. Pytanie tylko jak długo?